Dla partnerów

W ciągu kilkunastu lat pracy zdobyliśmy doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu wartościowych usług (jako klienci), oraz ich świadczeniu (jako samodzielni przedsiębiorcy). Obecnie, w złożonych projektach chętnie współpracujemy z różnymi podmiotami rynku szkoleń 

i doradztwa na zasadzie klastrów.

Klaster to grupa usługodawców, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.

Charakterystyczną cechą klastrów jest to, że przedsiębiorstwa w nich skupione konkurują ze sobą, ale jednocześnie współpracują
w tych obszarach, gdzie możliwa jest synergia wynikająca ze wspólnych działań. Konkurencja nie wyklucza wzajemnych, korzystnych interakcji z innymi firmami, a może stać się motorem ich rozwoju.

W naszym przypadku idea klastrów oznacza, że dla danego projektu biznesowego tworzymy zespół złożony z doświadczonych specjalistów, na co dzień prowadzących własną działalność gospodarczą. Szkoleniowcy, doradcy i eksperci współpracują pod wspólną marką na rzecz jednego projektu. Dzięki temu Klient otrzymuje usługi na najwyższym poziomie, a realizujące projekt podmioty mają możliwość partnerskiej wymiany know-how i podnoszenia swojej konkurencyjności na rynku.

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi firmami doradczo-szkoleniowymi lub niezależnymi ekspertami w swojej dziedzinie.
Chętnych do wspólnego realizowania projektów z nami zapraszamy do kontaktu.

Naszą ideą jest stworzenie klastra, który pod wspólnym szyldem będzie tworzył rozpoznawalną na rynku markę.