Prowadzenie projektów

niebieski.jpgNasz doświadczenia zawodowe przez lata wiązały się z prowadzeniem projektów biznesowych. Odpowiadaliśmy za planowanie, organizację, zarządzanie zespołem projektowym, prowadzenie prac i ocenę efektów działań.

Teraz, jako niezależni ekspercipomagamy naszym Klientom w realizacji projektów dotyczących miękkiego HR, szkoleń, wdrażania nowych produktów lub usług.


Dzięki naszym doświadczeniom możemy:

  • szybko wniknąć w specyfikę organizacji, zbadać potrzeby i oczekiwania docelowych odbiorców projektu
  • przygotować pomysł i plan realizacji działań projektowych
  •  zadbać o „marketing” projektu (sprzedać ideę i zaangażować odbiorców do uczestnictwa)
  • przeprowadzić projekt samodzielnie lub tworząc zespół projektowy z udziałem przedstawicieli zleceniodawcy
  • dokonać oceny efektów na podstawie kryteriów wcześniej określonych z Klientem


Dzięki kompleksowemu prowadzeniu projektu przez Well Done Training nasi Klienci mają czas, by zająć się realizacją swoich strategicznych interesów.

Przykłady prowadzonych projektów chętnie przedstawimy na spotkaniu.