Usługi dla działów HR i szkoleń

Selekcja sprzedawców i menedżerów sprzedaży

Selekcję postrzegamy jako powiązane ze sobą działania, służące trafnemu wyborowi osób o najlepszych predyspozycjach do pracy.
W tak rozumianej selekcji kandydatów na sprzedawców i menedżerów, pomagamy tworząc:

HR-selekcja NARZĘDZIA.jpg

 

 

 

„Pakiet selekcja” to zestaw narzędzi, takich jak:

  • ankiety personalne (ukierunkowane pod kątem poszukiwanych kompetencji), 
  • przewodniki dla osób prowadzących wywiady selekcyjne z kandydatami do pracy,
  • scenariusze rozmów selekcyjnych (zestawy pytań, kwestionariusze wywiadu, rejestracja oceny kandydata).

HR-rekrutacja.jpg


Pakiety selekcyjne przygotowywane są z myślą o konkretnym odbiorcy i stanowisku pracy. Dbamy, żeby były maksymalnie proste i łatwe w użyciu nawet dla osób, które nie mają przygotowania zawodowego w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi (np. menedżerów liniowych rekrutujących sprzedawców do swoich zespołów).

prezentacje.gif

Selekcja jest procesem dwustronnym - także kandydat podejmuje decyzję, czy oferta zatrudnienia jest adekwatna do jego wizji pracy, oczekiwań i możliwości. Prezentacja zawodu często stanowi trudny element procesu selekcji.
Przygotowujemy menedżerów do rozmów o szansach, możliwościach i zagrożeniach związanych z pracą, zadaniach i specyfice zawodu, wzajemnych oczekiwaniach, prawach i obowiązkach, wizji rozwoju i kariery.

HR-selekcja SZKOLENIA.jpg

Nasze warsztaty bazują na ćwiczeniach w oparciu o studia przypadków. Tworzymy je indywidualnie dla każdego Klienta dbając, by jak najwierniej odzwierciedlały  specyfikę i potrzeby Zleceniodawcy.Na zajęciach często wykorzystujemy kamerę. Zapis wideo ułatwia wspólną analizę sytuacji, ocenę działań i skuteczności uczestników szkolenia.