Usługi dla działów HR i szkoleń

Projektowanie i prowadzenie szkoleń

Projektujemy i prowadzimy szkoleniach dla osób zarządzających sprzedażą oraz sprzedawców.

 Przykładowe tematy realizowanych przez nas szkoleń menedżerskich:

 • Podstawy zarządzania zespołem – warsztat dla początkujących menedżerów dot. organizacji pracy własnej i pracy podległego zespołu.
 • Warsztaty z rekrutacji – przegląd i ćwiczenie wybranych metod rekrutacji kandydatów do pracy.
 • Selekcja kandydatów – warsztat z narzędzi i technik prowadzenia rozmów selekcyjnych oraz oceny kompetencji kandydatów do pracy.
 • Jak szkolić i trenować – warsztat dotyczący umiejętności prowadzenia szkoleń dla sprzedawców, przygotowywania ich do pracy i doskonalenia umiejętności.
 • Coaching menedżerski – warsztat dla menedżerów wyższego szczebla z umiejętności praktycznego rozwijania kompetencji podległych im menedżerów.
 • Coaching wdrożeniowy - warsztat dotyczący umiejętności prowadzenia szkoleń podczas pracy (realnych sytuacji z udziałem klienta). Ćwiczenie kontraktowania zadań i strategii z pracownikiem, obserwacji i analizy wykonania pracy, udzielania informacji zwrotnej.
 • Budowanie Kultury Sukcesu (zespół jako narzędzie pracy menedżera) – prowadzenie różnego rodzaju spotkań: informacyjnych, strategicznych, kontraktowania zadań, rozwiązywania problemów, wypracowania nowych rozwiązań w oparciu o pracę zespołową.

 

Naszą specjalizacją jest sprzedaż doradcza: badanie oczekiwań, potrzeb i możliwości klientów, analiza oraz dobór kompleksowej oferty (pakietu rozwiązań dla tego, konkretnego klienta).

 Przykładowe tematy realizowanych przez nas szkoleń sprzedażowych:

 • Warsztaty z procesu sprzedaży – przegląd i ćwiczenie kluczowych umiejętności związanych z organizacją pracy własnej, tworzeniem bazy potencjalnych klientów, umawianiem i prowadzeniem spotkań handlowych, negocjacjami i finalizowaniem transakcji, obsługą po sprzedaży.
 • Analiza finansowa potrzeb – warsztat dla agentów ubezpieczeniowych z zakresu pogłębionego badania potrzeb, analizy produktów i przygotowywania pakietowych rozwiązań dla klientów.
 • Warsztaty z konkurencji – jak analizować, rozumieć i uwzględniać we własnej ofercie produkty konkurencji.
 • Sprzedaż w warunkach silnej konkurencji – cykl szkoleń dla doświadczonych sprzedawców, ukierunkowany na analizę ”wąskich gardeł” i możliwości rozwijania własnego biznesu.
 • Orientacja na potrzeby klienta –  warsztat dotyczący współpracy oraz obsługi klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Inne prowadzone przez nas programy szkoleniowe:

 • Zarządzanie zespołem projektowym – szkolenie dla osób prowadzących projekty oraz zarządzających zespołami o braku formalnej podległości służbowej
 • Zaawansowane techniki prezentacji i wystąpień liderskich – warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej dotyczące zasad i umiejętności kształtowania swojego wizerunku lidera, poprzez wystąpienia publiczne i spotkania z pracownikami.
 • Szkolenie dla szkoleniowców – cykl warsztatów dla osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem szkoleń o różnym poziomie zawansowania.
 • Ocena pracownicza jako narzędzie motywacji i rozwoju – szkolenie dla menedżerów wyższego i średniego szczebla.