Usługi dla działów HR i szkoleń

Opisy stanowisk, profile i wskaźniki kompetencji

Dobrze opisane stanowisko pracy jest użytecznym narzędziem polityki personalnej. Nie tylko określa miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej, lecz przede wszystkim nazywa sens jego istnienia w firmie: cele, obszary odpowiedzialności, zadania, a nawet  konkretne działania. Dzięki temu każdy wie, za co odpowiada oraz czego się od niego oczekuje.

Opisy stanowisk projektowane przez Well Done Training:

  • opisują kulturę pracy i wartości organizacji
  •  są punktem wyjścia do definiowania profili kompetencyjnych oraz projektowania systemu i narzędzi naboru
  • pomagają nowym pracownikom szybko osiągnąć oczekiwaną od nich sprawność
  • są jasnym kryterium oceny jakości i efektywności pracy (np. w systemie ocen okresowych)
  • pomagają określić obszary i kierunki rozwoju pracownika
  • ułatwiają wartościowanie stanowisk oraz tworzenie systemów wynagrodzeń


Dobrze zdefiniowany opis stanowiska wymaga dogłębnej znajomości kultury organizacji, zrozumienia jej specyfiki, poznania oczekiwań wobec jakości pracy i efektywności. 

Projektujemy opisy dla stanowisk menedżerskich i specjalistycznych. Dbamy o to, by tworzone przez nas opisy były pomocne
i użyteczne w praktyce.Profile i wskaźniki kompetencji

Prowadzimy projekty badawcze w celu zdefiniowania i opisania profili kompetencyjnych dla stanowisk menedżerskich i specjalistycznych. 

W zależności od sytuacji i oczekiwań Klienta stosujemy różne narzędzia badawcze: ankiety, wywiady indywidualne, obserwacje próbek pracy, grupowe spotkania fokusowe, ocenę przez „sędziów kompetentnych”.

Oddzielną umiejętnością jest prawidłowe zaprojektowanie behawioralnych wskaźników kompetencji. Ogólnikowość, niejednoznaczność opisu, brak możliwości zaobserwowania w praktyce, czy błędne wyskalowanie wskaźnika może sprawić, że profil będzie miał małą wartość użytkową.

Wstępnie opracowany model konsultujemy ze Zleceniodawcą.  Dbamy, by uzyskał on zrozumienie i akceptację docelowych użytkowników oraz osób zainteresowanych modelem kompetencyjnym. Zawsze dążmy do sytuacji, gdy wszyscy interesariusze zgodzą się, że profil kompetencyjny oraz wskaźniki dobrze opisują potrzeby i oczekiwania organizacji, są adekwatne do rzeczywistości i możliwe do wykorzystania w praktyce.