Usługi dla działów sprzedaży

zielony.jpgPrzez wiele lat odpowiadaliśmy za rozwój doradców i menedżerów  sprzedaży
w międzynarodowej korporacji finansowej. 

Również obecnie, najczęściej pracujemy na rzecz sektora ubezpieczycieli i banków. Dobrze znamy ten rynek i produkty finansowe. Rozumiemy potrzeby naszych Klientów, ich problemy. Specjalizujemy się w rozwijaniu umiejętności sprzedaży doradczej.

Uważamy, że skuteczne szkolenie sprzedażowe powinno opierać się o konkretne produkty
i strategie Klienta. Dlatego nie powielamy masowo szkoleń dla różnych sieci sprzedaży, lecz każde projektujemy od podstaw. Zanim zaczniemy doradzać czy szkolić, poznajemy specyfikę danego działu sprzedaży: cele, modele i standardy sprzedaży, narzędzia jakich używają pracownicy, docelowych Klientów i przede wszystkim oferowane produkty. Szukamy najlepszych metod na wprowadzenie oczekiwanych przez klienta zmian. Czasami jest to szkolenie, ale też coaching, konsultacja, pakiet materiałów edukacyjnych, wsparcie trenerów wewnętrznych, opracowanie standardów sprzedaży lub procesu ich wdrożenia.