Usługi dla działów sprzedaży

Kompendium produktowe – materialy edukacyjne dla sprzedawców

Dobra znajomość własnej oferty produktowej i wiara w jej atrakcyjność są podstawą sukcesu sprzedawcy.
Kompendium
to nowatorski pomysł na samodzielną naukę produktów. Podręcznik zbiera w kilku blokach tematycznych kompleksowe informacje o produkcie:

 • opis produktu – prosty i jasny komentarz do najważniejszych informacji o produkcie, jego konstrukcji, funkcjonowaniu, sposobie sprzedaży i obsługi, korzyściach dla klienta.

sprzedaz---kompendium.jpg

 • materiały źródłowe – dokumenty określające budowę i funkcjonowanie produktu (np. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, karty produktu, załączniki, przepisy prawne, wnioski o zawarcie umowy itd.),
 • ćwiczenia – materiał do samodzielnego wykonania, w celu sprawdzenia i utrwalenia wiedzy przez osobę uczącą się. Zestaw ćwiczeń może mieć formę autotestów, krzyżówek, quizów.

Dzięki Kompendium produktowemusprzedaz-kompendium2.jpg

 • informacje podawane są w sposób zrozumiały i łatwy do przyswojenia (prosty język oraz przykłady prowadzą czytelnika „od problemu do rozwiązania”,
  a nie „od szczegółu do szczegółu” produktu),

 • materiał jest przejrzysty, układ podręcznika 
  ułatwia szybki dostęp do potrzebnych
  szczegółów i materiałów źródłowych,

 • ćwiczenia kształtują postawę odpowiedzialności sprzedawców za swój rozwój oraz nawyk samodzielnego zdobywania informacji,

 • wiedza o produktach i sposobie ich sprzedaży
  jest zawsze pod ręką.

sprzedaz---kompendium3.jpg
* Przykładowe Kompendia i zestawy ćwiczeń chętnie pokażemy na spotkaniu.