Usługi dla działów sprzedaży

Warsztaty produktowe – innowacyjna formuła szkolenia sprzedawców

Szkolenia warsztatowe to efektywny sposób przekazywania umiejętności i kształtowania postaw. Czy można jednak wykorzystać zalety tej metody w przypadku zagadnień „twardych” zwłaszcza, gdy czas na realizację szkolenia jest bardzo ograniczony (np. do kilku godzin)?  Tak, jeżeli warsztaty produktowe będą elementem większej całości - pakietu edukacyjnego.

Warsztaty produktowe – pakiet edukacyjny, to unikalny projekt łączący zalety szkoleń „twardych” (produktowych)
i „miękkich” (warsztatowych). Pozwala zarówno na transfer wiedzy, jak i kształtowanie potrzebnych umiejętności oraz postaw osób sprzedających produkty finansowe lub ubezpieczeniowe. 


W zależności od potrzeb naszych Klientów, na pakiet edukacyjny może składać się:
 
hr_green.gif

1. Szczegółowy konspekt (scenariusz zajęć) dla osoby prowadzącej szkolenie.

 • Konspekt (scenariusz szkolenia) - szczegółowa instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Konspekt szkolenia zakłada aktywną
  i angażującą formę zajęć (nie tzw. „slajdowisko”). Szkolenie prowadzone jest w formie dyskusji, ćwiczeń praktycznych, wypracowywania rozwiązań w grupach, konkursów (element rywalizacji i nagrody). Trener wspiera proces uczenia wprowadzając i podsumowując poszczególne zagadnienia elementami prezentacji i wykładu.
 • Program warsztatu koncentruje się nie tylko na przekazaniu wiedzy merytorycznej, ale też na kształtowaniu umiejętności sprzedażowych.szczegolowyKOnspekt.gif

2.
tolerancja.gifPrezentacje szkoleniowe Power Point wspierające proces uczenia


Prezentacja pomyślana jest jako„przewodnik” prowadzący trenera przez najważniejsze tematy, informacje oraz formy pracy z grupą.
ubezp.gif3. Kompendium i ćwiczenia dla uczestników zajęć

Jest to podręcznik zbierający w kilku blokach tematycznych kompleksowe informacje o produkcie:

 • Opis produktu – prosty i jasny komentarz do najważniejszych informacji o produkcie, jego konstrukcji, funkcjonowaniu, sposobie sprzedaży i obsługi.
 • Materiały źródłowe – dokumenty regulujące konstrukcję i funkcjonowanie produktu
 • Ćwiczenia – materiał do samodzielnego wykonania w celu sprawdzenia i utrwalenia wiedzy przez osobę uczącą się.

       *więcej informacji


4. Przygotowanie wskazanych osób, które będą prowadziły zajęcia 
W prowadzonych projektach staramy się uruchamiać wewnętrzny potencjał tkwiący w danej organizacji i angażować do nowych działań pracowników firmy. Na życzenie Klienta możemy przygotować do prowadzenia warsztatów produktowych trenerów wewnętrznych, menedżerów lub inne wskazane osoby. Oferujemy dla nich szkolenie typu TTT i coaching na etapie realizowania przez nich szkoleń.

5. Poprowadzenie pilotażowych zajęć lub prowadzenie całego cyklu szkoleń
Przeważnie sami prowadzimy zajęcia pilotażowe w celu przetestowania poprawności treści i form szkoleniowych. Możemy też przeprowadzić cały cykl szkoleń dla docelowych odbiorców – samodzielnie lub wspólnie z przedstawicielami Klienta. 


Przykładowy sposób realizacji pakietu edukacyjnego
hr_green.gif

schemat.gif


Warsztaty produktowe – podsumowanie korzyścihr_green.gif
Warsztaty produktowe - pakiet edukacyjny mogą być wykorzystywane w różnych celach:

 • do szybkiego przeszkolenia nowych pracowników,
 • przy wdrażaniu nowych produktów dla całej sieci sprzedaży, 
 • jako sposób na „rewitalizację” i wzmocnienie sprzedaży produktów ważnych dla strategii firmy.
 • jako wsad merytoryczny do formuły blended learning dla firm korzystających z e-learningu (kompendium, ćwiczenia i quizy mogą funkcjonować na platformie informatycznej, dając maksymalny efekt szkoleniowy, przy relatywnie niskich kosztach).

Dzięki takiej formie, nauka produktów staje się łatwa i efektywna, a  pracownicy kończą szkolenie z pozytywnym nastawieniem do produktu i motywacją do jego sprzedaży.