Usługi dla działów sprzedaży

Coaching dla sieci sprzedaży

Szkolenia, narzędzia, systemy, procedury … . Wszystko jest, ale ciągle brakuje wdrożenia na oczekiwanym przez firmę poziomie?
Pomimo, iż ludzie próbują, starają się, to ich skuteczność jest niewystarczająca. Brakuje pewności, prostych i praktycznych podpowiedzi, pomocy w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Coaching w biznesie jest według nas nie tylko metodą, lecz przede wszystkim filozofią wspólnej pracy ukierunkowanej na rozwój. To stwarzanie ludziom okazji, by osiągali zamierzone cele i stawali się coraz bardziej skuteczni.

Specjalizujemy się w uruchamianiu wewnętrznego potencjału menedżerów. Wspieramy ich w rozwoju zarówno osobistej sprawności menedżerskiej, jak i tworzeniu partnerskich relacji z pracownikami, wskazywaniu ludziom celów i sposobów ich osiągania, budowaniu motywacji i zaangażowania podwładnych.

Stosujemy technikę tzw. kaskady coachingowej. Jej ideą jest, by pracując z głównym menedżerem, pośrednio wpływać na efekty pracy całego zespołu. Tę metodę stosujemy i udoskonalamy od 1999 roku.