Usługi dla działów sprzedaży

Standardy sprzedaży i obsługi klientów

Standardy pracy traktujemy jako użyteczne narzędzia ułatwiające naukę zawodu oraz wykonywanie codziennych obowiązków. Praktyczną pomoc dla sprzedawców i menedżerów.
Dzieje się tak, gdy standardy są dobrze zaprojektowane. Kluczowe jest opisanie „miękkich” aspektów pracy, związanych z pożądanymi zachowaniami pracowników. Nie da się tego zrobić bez dogłębnej znajomości oferowanych produktów/(usług), kultury organizacji, zrozumienia specyfiki procesu sprzedaży, poznania oczekiwań wobec jakości pracy. Jeśli tych elementów brakuje, wówczas standardy są pustymi hasłami, trudnymi do zrealizowania w praktyce. Zamiast pomagać - irytują i demotywują sprzedawców oraz ich menedżerów.

Standardy projektowane przez Well Done Training:

  • odzwierciedlają kulturę pracy w organizacji, jej wartości, podejście do sprzedaży
  • pomagają nowym pracownikom szybko osiągnąć oczekiwany poziom kompetencji sprzedażowych
  • stanowią punkt odniesienia w coachingu stanowiskowym
  • są jasnym kryterium oceny zachowań oraz jakości pracy


    Tworzone przez nas standardy są jasne, proste i możliwe do zastosowania w praktyce.